Co warto wziąć pod uwagę?

Jakość się opłaca – nie oszczędzaj kosztem swojego komfortu! Zobacz, na co zwrócić uwagę, wybierając pompę ciepła.

 

Zobacz, na co zwrócić uwagę, wybierając pompę ciepła.

 


Jakość się opłaca – nie oszczędzaj kosztem swojego komfortu!

Odpowiednia firma instalacyjna

 • Wybierz firmę instalacyjną, która ma doświadczenie z pompami ciepła. Przejrzyj ich dostępne referencje i porozmawiaj z właścicielami budynków o ich doświadczeniach.
 • Przy wyborze firmy instalacyjnej zwróć uwagę na odpowiednie certyfikaty, takie jak certyfikat Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła EUCERT. Jego posiadanie wskazuje, że instalator z powodzeniem uczestniczył w szkoleniu i udowodnił swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną podczas egzaminu.
 • Porównaj kilka ofert, aby uzyskać dobrą cenę. Ale uwaga: nie oszczędzaj swoim kosztem. Doświadczeni instalatorzy pomp ciepła lub firmy wiertnicze i wysokiej jakości technologia mają swoją cenę, ale w większości przypadków są tego warte.

Wybór odpowiedniego urządzenia

 • Inwestowanie w bardziej efektywne urządzenia zazwyczaj opłaca się w związku ze spadkiem kosztów eksploatacji. Bądź podejrzliwy wobec zbyt korzystnych ofert z rzekomo identyczną technologią.
 • Zwróć uwagę na pompy ciepła z certyfikatem EHPA Q. W ośrodkach testowych udowodniono, że zachowują one określone, minimalne wartości współczynnika efektywności (COP) i gwarantują użytkownikom dobry standard obsługi.
 • Wybierz renomowanego producenta, który zapewnia obsługę posprzedażną w ciągu 10 lat oraz sprawdzony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Analizuj koszty!

Poproś o przeanalizowanie następujących kwestii:

 • Kiedy inwestycja się opłaca?
 • Czy osiągnę wyższą rentowność dzięki wysokiej jakości pojedynczym elementom?
 • W przypadku renowacji budynku – o rozważenie dodatkowych działań związanych z izolacją budynku, np. okien, ścian, dachu, stropu nad piwnicą. Sprawdź, jakie środki pozwolą osiągnąć dany efekt.
 • Poproś też o wykazanie efektywności energetycznej pomp obiegowych i klasy energetyczne związane z izolacją cieplną buforów ciepła i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

Ogólna koncepcja się liczy!

 • System pompy ciepła jest czułym mechanizmem, który działa dobrze tylko wtedy, gdy wszystkie elementy są względem siebie wzajemnie dobrze dopasowane.
 • Zwróć uwagę na różnice między istniejącymi a nowymi budynkami; w obu przypadkach ważna jest odpowiednia izolacja cieplna.
 • Jeśli to możliwe, powinno się zaplanować i wykonać wszystko (źródło ciepła, pompę ciepła, obiegi grzewcze) przez jednego oferenta.

Proste jest piękne!

Prosto skonstruowane systemy zwykle działają bardziej efektywne niż systemy złożone. Nie dopuszczaj do stosowania dodatkowych, zbędnych elementów, łączenia różnych systemów lub przesadnego myślenia dotyczącego bezpieczeństwa.

Mała delta t – duża efektywność

 • Wysoką efektywność można uzyskać, gdy pompa ciepła osiąga najmniejszą możliwą różnicę temperatur (delta t) między źródłem ciepła a wymaganą temperaturą dla ogrzewania i ciepłej wody. Jeśli to możliwe, należy obniżyć temperaturę zasilania ogrzewania za pomocą odbiorników ciepła charakteryzujących się dużą powierzchnią wymiany ciepła (idealne są np. ogrzewanie podłogowe, ścienne lub inne systemy ogrzewania płaszczyznowego) i odpowiednich środków izolacyjnych.
 • Przestrzegaj podstawowych zasad ogrzewania niskotemperaturowego – każdy stopień wyższej temperatury systemu wymaga zużycia 1,5-2,5% więcej energii elektrycznej.

Jakie źródło ciepła? Trudny wybór…

 • Przy wyborze źródła ciepła najpierw zastanów się, jakie opcje oferuje Twój dom i nieruchomość. Czy jest wystarczająco dużo miejsca dla poziomego kolektora gruntowego? W jakiej ilości są dostępne wody podziemne i czy mają odpowiednią jakość? Czy są dopuszczalne odwierty dla sond gruntowych lub studni do wykorzystania wód gruntowych?
 • Poziome kolektory gruntowe potrzebują niezabudowanej przestrzeni. Z reguły wymagana powierzchnia kolektora jest 1,5-2 razy większa niż powierzchnia ogrzewana budynku. Uwaga: ten obszar nie może być nadmiernie zabudowany np.kostką! Poziome kolektory można układać pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników częściowo we własnym zakresie; oszczędzisz dodatkowe pieniądze.
 • W przypadku sond gruntowych możliwa jest nadbudowa. Musi jednak być miejsce na wiertnie i dostęp na dojazd ciężarówki. W przeciwnym razie wiercenie staje się trudne (ale nie niemożliwe; dobre firmy wiertnicze dadzą radę!).
 • Jako źródło ciepła dla pompy ciepła najlepiej nadają się wody podziemne. Jednak pompy tłoczące wodę o zbyt dużej mocy elektrycznej mogą wpływać na efektywność, zwłaszcza w mniejszych budynkach. Również ze względu na ostrzejsze wymagania dotyczące projektowania, pompa ciepła typu woda-woda jest zalecana szczególnie dla większych projektów o mocy grzewczej powyżej 20 kW.
 • Indywidualna analiza ekonomiczna wszystkich możliwych wariantów określa najkorzystniejszy system. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe nakłady inwestycje w rozwój dolnych źródeł ciepła – takie jak otwory dla sond geotermalnych – zazwyczaj opłacają się z czasem ze względu na niższe koszty zużycia. Ponadto systemy pobierające ciepło z gruntu oferują dodatkowe opcje wykorzystania, takie jak tzw. chłodzenie pasywne.
 • Najtańszą opcją w zakupie jest zazwyczaj pompa ciepła pobierająca ciepło z powietrza, ponieważ źródło ciepła można wykorzystać przy niewielkim nakładzie inwestycji. Jednak ze względu na niższą efektywność związaną ze źródłem ciepła można oczekiwać wyższych kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Wielkość dolnego źródła ciepła ma bezpośredni wpływ na temperaturę źródła, a tym samym na wydajność instalacji geotermalnych. Dlatego też źródło ciepła powinno być wystarczająco duże.

Instalacja geotermalna – wybór firmy

 • Zatrudnij wykwalifikowaną firmę wiertniczą. Pamiętaj, że prawidłowo zaplanowane i wykonane sondy gruntowe przyczynią się do odpowiedniej wydajności! Bez wystarczająco dużego źródła ciepła, system nie może działać dobrze. Z perspektywy czasu trudno jest również poprawić błędnie lub niewystarczająco wywiercone sondy.
 • Skontaktuj się ze specjalistyczną firmą, aby uzyskać aprobaty wymagane dla planowanej instalacji geotermalnej oraz informacje, jak postępować z praktyką zatwierdzania na miejscu i możliwymi ograniczeniami. Uzyskaj zatwierdzenie umowne do zatwierdzenia przez specjalistyczną firmę.
 • Kompleksowe zamówienie systemu u jednego dostawcy ma sens. Jest to uzupełnienie projektowania, które jest dostosowane do całego systemu. Wiertnik i instalator nie mogą wówczas wzajemnie się obwiniać, jeśli system nie działa tak efektywnie, jak oczekiwano.

Cechy szczególne pompy ciepła powietrze-woda

Jeśli to możliwe, nie umieszczaj zewnętrznej jednostki w strefie wejścia do budynku lub innych wyraźnie widocznych częściach nieruchomości, a nawet na bezpośredniej granicy nieruchomości – mogą wystąpić problemy w relacjach z sąsiadami. Nawet w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń wypoczynkowych miękki szum może trwale przeszkadzać. W przypadku pompy ciepła zainstalowanej wewnątrz, należy upewnić się, że powietrze nie jest wdmuchiwane bezpośrednio za okno sypialni.

Sprawdź

Sprawdź oświadczenia i oferty dostawców oraz instalatorów w Internecie i na stronach społecznościowych. Wskazane jest również odwiedzenie strony internetowej producenta i porównanie oferty własnej z przykładowymi ofertami. Oddziel oferty dotyczące nowych i modernizowanych budynków, bo mogą się one znacznie różnić.

Co możesz zrobić sam?

Powinieneś już zwrócić na to uwagę podczas planowania systemu:

 • Preferuj systemy ogrzewania płaszczyznowego (jak ogrzewanie podłogowe lub ścienne), a nie systemy grzejnikowe. Podczas planowania poproś o gęste ułożenie ogrzewania podłogowego.
 • Jeśli wybierzesz grzejniki, zwróć uwagę na projekt. Temperatura ich zasilania nie powinna przekraczać 55°C, a powrotu 45°C. Warto dążyć do obniżenia temperatury zasilania, np. przy użyciu grzejników niskotemperaturowych. W nowych budynkach powszechna jest temperatura zasilania 45°C i temperatura powrotu 37°C .
 • Nigdy nie oszczędzaj na dolnym źródle ciepła, ponieważ tylko optymalnie zaprojektowana długość wymiennika ciepła zapewni maksymalną efektywność energetyczną.
 • Sensowne może być również zdecentralizowanie przygotowania ciepłej wody w kuchni. Dotyczy to zwłaszcza długich odcinków między pompą ciepła a kranem zlewozmywaka. Używaj pomp cyrkulacyjnych sterowanych na żądanie lub staraj się unikać cyrkulacji. Jeśli obniżysz temperaturę ciepłej wody użytkowej, np. do 47°C, znacząco zwiększysz efektywność pompy ciepła.

Ważne przy ustawianiu parametrów systemu:

 • Unikaj obniżania temperatury w nocy lub ograniczania temperatury podczas krótszych wakacji. Takie działania zazwyczaj mają odwrotny do zamierzonego efekt. Podczas fazy nagrzewania pompa ciepła musi bowiem podwyższać znacznie temperaturę zasilania, przy czym może korzystać z grzałki elektrycznej, a tym samym działać mniej efektywnie.
 • Żądaj zrównoważenia hydraulicznego systemu. Zmniejsza to wymagany poziom temperatury zasilania systemu grzewczego.
 • Użyj technologii sterowania, która wykorzystuje aktualną temperaturę pomieszczenia do działania systemu pompy ciepła. Zwykle urządzenie zdalnego sterowania jest instalowane w salonie.
 • Zoptymalizuj krzywą grzewczą systemu. Twój instalator chętnie Ci doradzi.
 • Zwróć również uwagę na efektywną, kontrolowaną i komfortową wentylację z odzyskiem ciepła, dzięki której często unikasz konieczności chłodzenia pomieszczeń.

Nie zapomnij o oszczędzaniu pieniędzy

 • Porozmawiaj ze swoim dostawcą energii o najtańszych taryfach elektrycznych i dotacjach. Często specjalne ceny obejmują wysokie stawki energii w godzinach szczytu.
 • Skorzystaj z dotacji lokalnych lub krajowych środków dofinansowania, np. wsparcia z programu “Czyste Powietrze”. Skonsultuj się z instalatorem, aby sprawdzić, czy Twój system spełnia odpowiednie warunki.
 • Pamiętaj o planowaniu finansowania. Dofinansowanie jest zazwyczaj udzielane dopiero po instalacji. Może się zdarzyć, że w międzyczasie warunki kwalifikowalności ulegną zmianie lub dotacje zostaną wyczerpane i nie będzie prawnych podstaw do finansowania.