Pompa ciepła w nowych budynkach

Zalety stosowania pomp ciepła w nowym budynku.

 

Zalety stosowania pomp ciepła

Pompy ciepła są już instalowane w co siódmym nowym budynku w Polsce. Od kilku lat widoczny jest wyraźny trend sprzyjający upowszechnieniu tej technologii, a wynikający z wymogów Warunków Technicznych i rosnących wymagań odnośnie do systemu grzewczego. Warto zauważyć, że pompy ciepła oferują budującym domy, coś więcej niż tylko funkcję ogrzewania.

  • Urządzenia te z łatwością pozwalają spełnić wymagania Warunków Technicznych (WT 2017 i WT 2021).
  • Bardzo efektywnie ogrzewają budynki i przygotowują ciepła wodę użytkową. W zależności od typu urządzenia generują rocznie od trzech do pięciu kilowatogodzin ciepła przy pobraniu jednej kilowatogodziny energii elektrycznej.
  • Działają aktywnie na rzecz ochrony klimatu, ponieważ ogrzewają budynki, korzystając z ciepła pobranego z otoczenia, a zużywana energia elektryczna w coraz większym stopniu pochodzi ze źródeł odnawialnych.
  • Pompy ciepła mogą nie tylko ogrzewać dom późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, ale także chłodzić go latem. Ponadto nie zajmują dużo miejsca w domu czy na zewnątrz. Nie wymagają również pomieszczenia kotłowni.
  • Praca tych urządzeń nie jest uwarunkowana importem paliw. W połączeniu z systemem fotowoltaicznym zdecydowanie zwiększają stopień samowystarczalności energetycznej.

 

Co warto wiedzieć o nowym budynku z pompą ciepła

Co oznacza energia pierwotna i jak oblicza się zapotrzebowanie na energię pierwotną?

Efektywność energetyczna budynku (ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej) jest wyrażona w tzw. „energii pierwotnej”. Określa ona również łańcuch procesu przemiany energii, w przeciwieństwie do końcowego zapotrzebowania na energię – ilość energii (litry oleju / m3 gazu ziemnego / kWh energii elektrycznej), która jest kupowana od dostawcy energii. Zatem uwzględnienie zapotrzebowania na energię pierwotną obejmuje również energię potrzebną do pozyskania, przemiany i dystrybucji nośnika energii.

Aby porównywać zapotrzebowanie na energię, a tym samym jakość energii w różnych budynkach, zapotrzebowanie na energię pierwotną jest powiązane z efektywnym obszarem domu. Na przykład w Warunkach Technicznych 2017 podawana jest maksymalna wartość energii pierwotnej na metr kwadratowy rocznie (95 kWh / (m²rok)), którą w nowo wybudowanym domu można wykorzystać na cele ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Warunki Techniczne regulują zatem oszczędność energii w budynkach.

Nawet dzisiaj pompy ciepła o rocznej efektywności powyżej 3 zużywają mniej energii pierwotnej niż kocioł gazowy. Dzięki tej przewadze efektywności, budynki z pompami ciepła mogą łatwo spełnić przyszłe standardy WT 2021, czyli nie przekraczać jednostkowego zużycia energii pierwotnej 95 kWh/(m2 rok). Rosnący udział energii z odnawialnych źródeł w naszych sieciach elektroenergetycznych (i związana z tym redukcja czynnika energii pierwotnej) jeszcze bardziej zwiększy przewagę w efektywności pomp ciepła.

Co mówi rozporządzenie o warunkach technicznych 2021 (WT 2021)?

Od 2008 r. rozporządzenie o warunkach technicznych budynków reguluje oszczędności energii w nowo budowanych domach mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym za pomocą jednostkowego współczynnika energii pierwotnej i wymagań dotyczących jakości przegród budynku (straty ciepła na przenikanie). Ponadto warunki techniczne przywiązują większą wagę do świadectwa charakterystyki energetycznej budynków istniejących.

Poprzez zaostrzenie podstawowych wymagań dla budynków i wzmocnienie świadectwa energetycznego budynku, ustawodawcy chcą podnieść efektywność energetyczną budynków. Celem jest stworzenie budynków o neutralnym klimacie do 2050 roku.

Jaki jest roczny współczynnik efektywności (SCOP) pompy ciepła?

Pompa ciepła wydobywa ciepło z gruntu, wód gruntowych lub otaczającego powietrza i przekazuje je do systemu grzewczego budynku. Pompa ciepła jest zasilana energią elektryczną. Dzięki dostarczonej 1 kilowatogodzinie (kWh) energii elektrycznej można wyprodukować około 3 do 5 kWh ciepła przy odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji. Pompa ciepła o współczynniku efektywności SCOP równym 3,5 przetwarza 1 kWh energii elektrycznej na 3,5 kWh ciepła rocznie. Roczny współczynnik efektywności SCOP pokazuje zatem efektywność pompy ciepła.

Jak uniknąć wyższych kosztów budowy?

Najważniejszą elementem określającym zapotrzebowanie na energię pierwotną w domu, jak również wysokość kosztów budowy, jest wybór technologii grzewczej. Od 2017 r. budynki z elektrycznymi pompami ciepła i instalacją fotowoltaiczną z łatwością spełnią bardziej rygorystyczne wymogi efektywności rozporządzenia o warunkach technicznych budynków.

Wybór technologii grzewczej wpływa na wartość nieruchomości i późniejsze wydatki.

Ponieważ energia elektryczna pochodząca elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych stanowi coraz większy udział energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, elektryczne pompy ciepła staną się coraz bardziej przyjazne dla środowiska przez cały okres ich eksploatacji. I dlatego dzięki pompom ciepła budujesz na przyszłość.

Potwierdza to także certyfikat energetyczny budynku, który zgodnie z aktualnym wymogami jest obowiązkowy w przypadku sprzedaży lub nowej dzierżawy nieruchomości. Wysoka efektywność urządzeń i certyfikat energetyczny budynku zabezpieczają wartość Twojej nieruchomości.

Pompy ciepła sprawiają, że budynki są zawsze bardziej energooszczędne.

Pompy ciepła wykorzystują dużą część ciepła z otoczenia do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody. Dlatego oszczędnie wykorzystują pierwotne zasoby energii. Ponadto konieczny jest niewielki udział energii elektrycznej jako źródła energii i właśnie w tym tkwi „istota”: w przyszłości w miarę obniżania współczynnika nakładu energii pierwotnej zapotrzebowanie w przypadku energii elektrycznej w domach z pompami ciepła będzie dalej zmniejszane.

 

Jakie wymagania strukturalne i prawne warto lub trzeba wziąć pod uwagę przy instalacji pompy ciepła?

Powietrzna pompa ciepła

Jeśli zdecydujesz się na powietrzną pompę ciepła, należy przestrzegać wartości emisji hałasu, tak aby na granicy działki Twojego sąsiada poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczał wartość 40 dBA . Twój instalator powinien dokonać odpowiednich analiz przed zainstalowaniem jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła.

Geotermalna pompa ciepła

Jeśli zdecydujesz się na użycie pompy ciepła solanka / woda z sondą (nie kolektorem poziomym) lub pompą ciepła korzystającą z wody gruntowej, należy wywiercić jeden lub więcej otworów. Do wiercenia koniecznie potrzebujesz zgody odpowiedzialnego powiatowego urzędu gelologicznego. W obszarach ochrony wód wiercenie jest zabronione.

 

Pompa ciepła zapewnia komfort

  • wygodne ciepło i komfortowe chłodzenie w jednym urządzeniu
  • czysta technologia oszczędzania paliwa i przestrzeni budynku
  • budynek z pompą ciepła: większy komfort i niezależność

Coraz częściej specjalne aspekty komfortu pompy ciepła stają się również przedmiotem zainteresowania inwestorów budujących domy jednorodzinne . Ponieważ pompy ciepła są jedynymi urządzeniami, które komfortowo ogrzewają lub  chłodzą budynki oraz oszczędzają energię. Ponieważ energia pobrana środowiska jest wykorzystywana w trybie chłodzenia, pompy ciepła mogą oszczędzać do 95 procent energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem klimatyzacji, a tym samym odciążają środowisko i Twój portfel.

Ponadto, ponieważ wiele pomp ciepła jest tak kompaktowych, że nie są większe niż lodówka / zamrażarka i nie wymagają przechowywania paliwa, znajdują miejsce w nowych budynkach bez piwnic bezpośrednio w pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym.

 

Skorzystaj z zielonej energii elektrycznej z Twojego dachu

Skorzystaj z zielonej energii elektrycznej z Twojego dachu

 

Dzięki pompie ciepła możecie skorzystać z niewyczerpanego źródła energii na własnej posiadłości. Daje to mieszkańcom wysoki stopień niezależności od paliw kopalnych, które musimy importować z niepewnych regionów świata.

Pompy ciepła i systemy fotowoltaiczne są przyjaznym połączeniem marzeń: elastyczny system pompy ciepła może przechowywać wyprodukowaną w nadmiarze zieloną energię elektryczną w postaci ciepła, którą przechowuje w zasobnikach ciepłej wody użytkowej i buforowych, a także w samym budynku. Ciepło jest wtedy dostępne bez utraty komfortu dla mieszkańców. A co jest szczególnie istotne jest on szczególnie efektywna, ponieważ pompy ciepła wytwarzają 3 do 5 jednostek ciepła, wykorzystując ciepło pobrane ze środowiska zewnętrznego z jedną jednostką energii elektrycznej jako energię napędową.

Jest to też korzystne dla właścicieli budynków, którzy chcą zwiększyć zużycie własnego systemu fotowoltaicznego: średnio 20-do 30 procent energii elektrycznej wymaganej do działania pompy ciepła może być produkowane i bezpośrednio zużywane. Zoptymalizowana połączenie fotowoltaiki / pompy ciepła z własnym zużyciem pozwala na osiągnięcie wskaźnik zużycia własnego nawet do 50 %– bez kosztownego przechowywania energii elektrycznej w akumulatorach.