Pompy ciepła – gdzie szukać rzetelnej wiedzy o technologii?

Termomodernizacja + Dobry montaż + PORT PC

 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) dołączyła do społecznej  kampanii edukacyjnej „Termomodernizacja plus dobry montaż”, zainicjowanej przez Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD). Cieszymy się, że należymy do grona znaczących firm i organizacji, które wspólnie promują ideę kompleksowej termomodernizacji budynków, wspierając inwestorów w trudnej sztuce wyboru ekologicznych rozwiązań. Akces ten jest również wyrazem naszej troski o jak najwyższą jakość instalacji z pompami ciepła. Rzetelna wiedza i dobry montaż to niewątpliwie klucz do udanej inwestycji.

Pompy ciepła nie są nową technologią. Pierwsze takie urządzenie, służące do wytwarzania ciepła w wyniku procesu sprężania, skonstruowano blisko 170 lat temu, a za rynkowy debiut pomp ciepła uznaje się początek lat 70. ub.w. Przez dekady technologia ta pozostawała jednak w cieniu urządzeń grzewczych na paliwa kopalne. Dopiero w ostatnich latach sytuacja diametralnie się zmieniła, skłaniając wiele osób do szukania rzetelnej wiedzy o pompach ciepła. Dotyczy to zarówno fachowców, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe, jak i inwestorów planujących instalację źródła ciepła. PORT PC ma dla nich kompleksową ofertę.

 

Wytyczne branżowe dla instalacji z pompami ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opracowała kompleksowe „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła”. To zestaw aktualnych i najlepszych standardów technicznych w tym zakresie, polecany wszystkim fachowcom z branży, ale również bardziej dociekliwym inwestorom. PORT PC rekomenduje, aby w umowie inwestora z wykonawcą był umieszczany zapis, że instalacja pompy ciepła będzie zrealizowana zgodnie z tymi wytycznymi. Warto zaznaczyć, że spośród wszystkich branż OZE jedynie dla pomp ciepła są dostępne wytyczne branżowe opracowane w języku polskim i zaadaptowane do polskich realiów.

 

Komplet ośmiu części „Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” opracowanych przez PORT PC

Zbiór wytycznych PORT PC obecnie obejmuje osiem części (w przygotowaniu są kolejne):

 • część 1: „Dolne źródła ciepła do pomp ciepła”
 • część 2: „Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła”
 • część 3: „Uproszczona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności grzewczej i rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła”
 • część 4: „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda”, cz. 1
 • część 5: „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda”, cz. 2
 • część 6: „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach”
 • część 7: „Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych”
 • część 8: „Systemy hydrauliczne w instalacjach grzewczych i chłodzących budynków. Układy hydrauliczne”.

Inwestorom szczególnie polecamy część 7 wytycznych, a tym, którzy planują montaż gruntowej pompy ciepła, dodatkowo część 1.

Wytyczne można nabyć w sklepie PORT PC: https://portpc.pl/sklep/

 

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła – EUCERT

PORT PC od lat realizuje również w Polsce program profesjonalnych szkoleń technicznych i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT, zainicjowany i opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA).

Szkolenia EUCERT obejmują następujące tematy:

 • marketing
 • analiza kosztów – pompy ciepła
 • ekologia i środowisko
 • geologia, klimat i uregulowania prawne
 • budynki energooszczędne
 • zasady działania i szczegóły techniczne pomp ciepła
 • systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych
 • dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
 • tryb pracy i kontrola
 • przeprowadzanie ocen miejsca i instalacji
 • instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu
 • podstawy elektryczne
 • edukacja klienta, gwarancja
 • serwis pompy ciepła
 • częste błędy i praktyczne doświadczenia.

Instalator, który posiada certyfikat EUCERT to specjalista, który odbył 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne, a jego wiedza została zweryfikowana podczas egzaminu po ukończeniu szkolenia. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że szkolenia EUCERT nie są ukierunkowane na konkretnego producenta. Ponadto ich ukończenie pozwala od razu przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).

System EUCERT posłużył bowiem jako fundament dla europejskiego programu szkoleniowego dla instalatorów pomp ciepła. W oparciu o ten system i zgodnie z dyrektywą OZE (znaną jako RED II − Renewable Energy Directive II) został opracowany system certyfikacji dla instalatorów systemów OZE specjalizujących się w pompach ciepła obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie instalatorom z różnych krajów edukacji i certyfikacji na najwyższym poziomie, tak aby zagwarantować profesjonalne instalowanie, serwisowanie i utrzymanie systemów pomp ciepła. W Polsce jednostką certyfikującą jest Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat wydany przez UDT stanowi potwierdzenie kwalifikacji do montażu pomp ciepła oraz realizacji płytkich instalacji geotermalnych, które jest uznawane na obszarze UE.

Informacje i zapisy na szkolenia EUCERT: Szkolenia - Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (portpc.pl)

 

Kongresy PORT PC – centrum wiedzy i wymiany doświadczeń

Co roku od 12 lat PORT PC organizuje kongresy, które śmiało można uznać za najważniejsze wydarzenie krajowej branży pomp ciepła. O ich randze dobitnie świadczy udział wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy, a także niezwykła frekwencja jak na krajowe konferencje branżowe, sięgająca od około 300 do nawet ponad 1000 osób!

Każdy Kongres PORT PC to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami i uwarunkowaniami rozwoju technologii pomp ciepła oraz polskiego rynku w tym obszarze – w odniesieniu do innych rynków europejskich, polityki Unii Europejskiej i działań polskiej administracji państwowej. Kongres PORT PC to także miejsce premiery wielu przydatnych narzędzi projektowych, nowych poradników branżowych czy innych opracowań związanych z promowaniem i praktycznym wdrażaniem na naszym rynku szybko rozwijającej się technologii. Uczestnikom udostępniane są także najważniejsze dla branży raporty przygotowane przez europejskie i światowe organizacje oraz dokumenty związane ze zmianami legislacji – wszystko przetłumaczone na język polski.

 

Otwarcie XI Kongresu PORT PC przez Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC

Otwarcie XI Kongresu PORT PC przez Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC

 

Debata z udziałem ekspertów podsumowująca XI Kongres PORT PC

Debata z udziałem ekspertów podsumowująca XI Kongres PORT PC

 

Korzystając ze wsparcia specjalistów z Polski i zagranicy, podczas Kongresu PORT PC wspólnie staramy się odpowiedzieć na aktualne pytania. − Jak sprostać wyzwaniom związanym z upowszechnieniem i rozwojem technologii pomp ciepła? W jakim miejscu dziś się znajdujemy? Jakie są bariery rozwoju rynku pomp ciepła i energetyki prosumenckiej? I jak je pokonać, przekuwając wyzwania w sukces firmy, branży i krajowej gospodarki?

Tegoroczny, XII Kongres PORT PC odbędzie się 13 czerwca w Warszawie. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie instalatorów, projektantów, audytorów i certyfikatorów energetycznych, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządów i innych przedstawicieli branży grzewczej, a także wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Bliższe informacje o tegorocznym Kongresie PORT PC: https://portpc.pl/kongres/

 

Poradniki oraz kalkulator kosztów ogrzewania

To kolejna aktywność PORT PC służąca popularyzacji wiedzy na temat technologii pomp ciepła oraz dbałości o profesjonalny i harmonijny rozwój tego rynku w Polsce. Organizacja szeroko udostępnia własne poradniki, adresowane nie tylko do przedstawicieli branży, ale również do inwestorów, którzy planują zainstalować pompę ciepła we własnym domu – nowo budowanym lub poddanym modernizacji.
PORT PC angażuje się też w przygotowanie opracowań we współpracy z innymi podmiotami. W ten sposób powstał cykl sześciu publikacji „Rozpakowujemy REPowerEU”, stworzony w 2023 r. wraz z Instytutem Reform. Przybliża on w przystępny dla przeciętnego czytelnika sposób zagadnienia dotyczące zmian na rynku paliw i energii oraz w zakresie efektywności budynków, które są pochodną unijnego planu „REPowerEU” z 2021 r.

Poradniki są dostępne pod linkiem: https://portpc.pl/6-poradnikow-port-pc-i-instytut-reform-z-cyklu-rozpakowujemy-repowereu/

 

Seria poradników „Rozpakowujemy REPowerEU” przygotowana przez PORT PC i Instytut Reform

Seria poradników „Rozpakowujemy REPowerEU” przygotowana przez PORT PC i Instytut Reform

 

Bardziej dogłębne analizy dotyczące np. transformacji energetycznej, roli wodoru w przyszłych systemach grzewczych czy taksonomii zrównoważonego finansowania można z kolei znaleźć w poradnikach wydanych przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej POBE, którego PORT PC jest członkiem i koordynatorem (POBE tworzy platformę współpracy dla 13 polskich organizacji branżowych zaangażowanych w kwestie efektywności energetycznej w budownictwie). W tym roku – z uwagi na postęp zmian legislacyjnych oraz uwarunkowań na rynku – wszystkie te poradniki będą odpowiednio zaktualizowane.

 

Poradniki dla branży i inwestorów opracowane w ramach działań POBE, którego PORT PC jest sygnatariuszem

Poradniki dla branży i inwestorów opracowane w ramach działań POBE, którego PORT PC jest sygnatariuszem

 

Warto też wiedzieć, że POBE opracowało specjalny kalkulator kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego w Polsce – jako otwarty arkusz kalkulacyjny, w który można wprowadzać indywidualne dane. Kalkulator pozwala sprawdzić, jak aktualnie kształtują się koszty eksploatacji dla różnych urządzeń grzewczych (i paliw), w tym pomp ciepła z dodatkową instalacją fotowoltaiczną, zależnie od standardu energetycznego domu (jakości izolacji i zapotrzebowania budynku na energię cieplną), powierzchni, liczby osób itp. Co kwartał, wraz ze zmianami cen paliw i energii, kalkulator jest aktualizowany.

Arkusz kalkulacyjny POBE jest dostępny pod linkiem: http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/

 

Ogólnopolska kampania informacyjna dla inwestorów

Na ten rok PORT PC przygotował też specjalne działania. Pod koniec marca ruszyliśmy z szeroko zakrojoną kampanią informacyjno-edukacyjną „Pompuj ciepło z głową”, skierowaną do osób, które planują inwestycję w pompę ciepła bądź mają już w swoim domu zainstalowane takie urządzenie. W ramach kampanii gwarantujemy obiektywną i rzetelną wiedzę o technologii od podstaw, odpowiadającą na potrzeby i problemy, z jakimi mogą się mierzyć potencjalni inwestorzy oraz domowi użytkownicy pomp ciepła.

Kampania informacyjno-edukacyjna PORT PC jest prowadzona m.in. poprzez dedykowaną stronę internetową: https://www.pompujcieplozglowa.pl/ oraz media społecznościowe.

W ramach kampanii będziemy cyklicznie udostępniać m.in. serię miniporadników dla inwestorów indywidualnych, które zawierają praktyczne zalecenia związane z inwestycją w pompę ciepła, w tym odpowiedź na pytania:

 • czy mój dom nadaje się do montażu pompy ciepła?
 • jak wybrać instalatora i czego przede wszystkim od niego wymagać?
 • jak wybrać serwis i dlaczego jest to konieczne?
 • jaka pompa ciepła będzie optymalna w moim domu i dlaczego?
 • jak optymalnie obsługiwać pompę ciepła, gdy już zostanie zainstalowana?

 

Poradniki PORT PC

Najnowsze poradniki PORT PC z serii „Pompuj ciepło z głową”, kierowane dla inwestorów indywidualnych w ramach kampanii informacyjnej o tej samej nazwie. Pierwszy z nich – „Jak wybrać instalatora do montażu pompy ciepła?” można już pobrać ze strony dedykowanej kampanii

 

Jednocześnie, we współpracy z wydawnictwem MURATOR, przygotowujemy cykl filmów-reportaży, w których rozmawiamy o technologii, goszcząc w domach inwestorów. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym z nich: „Pompa ciepła – poznaj fakty, nie wierz w mity”.

Uzupełnieniem będzie wiele ciekawych artykułów, wywiadów oraz kilkanaście odcinków bloga „Pompy ciepła w istniejących budynkach”, cyklicznie publikowanych na stronie dedykowanej kampanii. Wierzymy, że dzięki tym materiałom rozprawimy się z wieloma szkodliwymi mitami i półprawdami na temat technologii pomp ciepła, przedstawiając konkretne fakty, poparte m.in. realnymi przykładami inwestycji i wynikami szeroko zakrojonych badań.

Podsumowując, mamy nadzieję, że nasze działania zachęcą instalatorów i przedstawicieli branży do zwiększania swoich kompetencji w zakresie technologii pomp ciepła oraz ułatwią im zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. W odniesieniu do inwestorów, liczymy, że dostęp do rzetelnej i kompleksowej wiedzy umożliwi im podejmowanie optymalnych decyzji, przynoszących najlepsze efekty, zarówno pod względem finansowym, jak i użytkowym.

[...]

Cały artykuł:  https://dobrymontaz.com/pompy-ciepla-gdzie-szukac-rzetelnej-wiedzy-o-technologii/

[Źródło: PORT PC]